Energie industrie

Een van de domeinen waarop Q8Oils zich toespitst, is de sector van de hernieuwbare energie. De productportfolio is op de volgende toepassingen afgestemd: 
 

  • Windturbines
    Maak kennis met het uitgebreide gamma tandwieloliën voor windturbines
  • Gasmotoren
    Verbeter de productiviteit en de betrouwbaarheid van uw gasmotor
  • Gas- en stoomturbines
    Kom meer te weten over onze heel efficiënte turbineoliën

WINDTURBINES:

Windturbines hebben de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt en algemeen wordt verwacht dat die ontwikkeling de komende jaren nog zal versnellen.

Q8Oils heeft een gamma industriële tandwieloliën ontwikkeld en zal deze op continue basis aan de nieuwste innovaties blijven aanpassen. Dat gamma bestaat zowel uit minerale oliën(Q8 Goya en Q8 Goya NT) als uit synthetische oliën (Q8 El Greco en Q8 Gade).

GASMOTOREN:
Er worden steeds meer motoren met een hoge efficiëntie op de markt aangebracht. Vooral gasmotoren worden aan extreme werkingsomstandigheden blootgesteld, voornamelijk rond de verbrandingskamer. Producenten van smeermiddelen worden hierdoor met aanzienlijke technische uitdagingen geconfronteerd, deze uitdaging bevindt zich op het vlak van de beperking van oxidatie en afzettingen in combinatie met een uitstekend Total Base Number (TBN)-resultaat.

Q8 Mahler is een hoogwaardige smeermiddelen gamma voor autogasmotoren en voor motoren die met alle types gas werken, inclusief aardgas (biogas, stortgas, rioolgas en andere zwaar vervuilde gassen).

GAS- EN STOOMTURBINES:
Q8Oils biedt aan fabrikanten of gebruikers van circulatiesystemen voor gas- of stoomturbines twee gamma’s turbineoliën die de vereiste prestatiestandaarden overtreffen.

De Q8 Van Gogh-oliën ondergaan een extra verwerking na het standaard raffinageproces, waardoor ze niet alleen beter bestand zijn tegen oxidatie en een betere thermische stabiliteit vertonen, maar waardoor ze ook over betere water scheidende eigenschappen beschikken. Deze oliën werden behandeld met waterstof en verbeteren daardoor de stabiliteit en de netheid van uw turbinemotor.

Q8 Volta-oliën zijn gebaseerd op basisvloeistoffen van Groep III, die heel krachtige oliën voortbrengen met een uitstekende weerstand tegen veroudering en oxidatie.

Beide oliën zijn ideaal geschikt voor gebruik in gasturbines die volgens de gecombineerde cyclus werken(CCTG), waar één olie kan worden gebruikt, zodat beide turbines in tandem kunnen draaien.