Olie monster analyse

Het nemen van periodieke oliemonsters kan van belang zijn in uw productieproces.
Wij kunnen uw oliemonsters laten analyseren.

Olie specialisten analyseren de oliestalen en stellen op basis van hun uitgebreide kennis verslagen en aanbevelingen op. Daarbij kunnen de volgende aspecten worden geanalyseerd:


Viscositeit
Op basis van de meetwaarden van de viscositeit kunnen we zaken afleiden zoals de verdikking van de olie (als gevolg van oxidatie of nitratie), hogere niveaus van vervuiling door water, verbrandingsroet enz.


Total Base Number (TBN)
TBN is een aanduiding van het vermogen van de olie om de werking van zuren tegen te gaan. Oliën met een hogere TBN-waarde bieden een betere bescherming tegen zuren.


Total Acid Number (TAN)
TAN meet het zuurniveau in olie en is een indicatie van nitratie, oxidatie en vervuiling. Dit is een van de belangrijkste analyses die het optimale interval voor de verversing van de olie bepaalt.


pH
De pH-waarde geeft de zuurtegraad of basegraad van een oplossing weer. Deze waarde kan worden gebruikt als een indicatie voor het interval voor de olieverversing.


Oxidatie
Oxidatie vindt plaats wanneer oliemoleculen voor een langere tijd aan zuurstof worden blootgesteld – en dan vooral bij hogere werkingstemperaturen. Dit is een vaak voorkomend probleem. Het kan leiden tot een voortijdige verdikking van olie en de vorming van ernstige lak- en koolstofafzetting.


Nitratie
Nitratie is een afbraakproces van olie dat wordt veroorzaakt door een reactie met de gasvormige stikstofoxides (NOx) die tijdens een verbranding ontstaan. Dit kan leiden tot problemen zoals roest en corrosie.


Water
Zelfs heel beperkte waterverontreiniging van 100 ppm kan problemen veroorzaken in een motor – zoals schuimvorming of afbraak van de olie in emulsie en sludge, die de filters verstopt.


Inductive Coupled Plasma (ICP)
ICP detecteert en kwantificeert verontreinigende stoffen en slijtagedeeltjes in het oliestaal (uitgedrukt in ppm). Deze techniek kan meer dan 20 gewone elementen detecteren, waaronder aluminium, ijzer, chroom, koper en lood. Ook silicone, dat afkomstig is van een brandstofbron of een beschadigde luchtinlaatfilter, kan worden gedetecteerd.


De analyse neemt, na ontvangst van uw oliemonster, ongeveer 5 werkdagen. De uitkomsten worden in een overzichtelijk rapport weergegeven. Tevens kunnen wij aan de hand van het rapport een advies geven ter verbetering van de oliereinheid.


Wilt u een oliemonster laten onderzoeken? Neem dan contact met ons op.

Oliemonsters kunnen verstuurd worden naar:
Vollenhoven Olie Technologie B.V.
De Kroonstraat 48
5048 AP Tilburg